Cookies en Privacy-statement

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

Om de website goed te laten werken en uw gebruikerservaring te verbeteren, maakt Poort80 gebruik van de volgende soorten cookies:

  • Functionele cookies;
  • Analytische cookies.

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

De analytische cookies hebben wij ingericht volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat gegevens anoniem verwerkt worden en niet tot een individu te herleiden zijn. Daardoor hoeft er, net als bij functionele cookies, geen voorafgaande toestemming van websitebezoekers gevraagd te worden.

Voor het gebruik door Poort80 van Google Analytics geldt verder dat:

  • Het gebruik wordt vermeld in het Cookies en Privacy-statement;
  • Poort80 een bewerkersovereenkomst met Google heeft afgesloten;
  • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd; 
  • ‘Gegevens delen’ is uitgezet;
  • Poort80 geen gebruik maakt van ander Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Cookie keuze aanpassen?

Wilt u de reeds geplaatste cookies verwijderen, dan kunt u dat zelf doen via uw browser. Meer informatie hierover is te vinden op deze webpagina Privacy op internet van de Consumentenbond.

Privacy-statement

Poort80 respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat doet Poort80 met uw gegevens?

Poort80 verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u bv. een contactformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Als relatie van Poort80 heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag.

Poort80 verkoopt uw gegevens niet

Poort80 verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Het kan wel voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst uit te voeren (bijvoorbeeld levering van producten). Poort80 maakt met deze derde partijen afspraken en geeft uitsluitend toegang tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst.

Poort80 heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie, of dat persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Poort80 is een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Poort80 kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy-statement van de betreffende website te lezen.

Aanpassen Privacy-statement

Wij behouden ons het recht voor het Privacy-statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Disclaimer

De op, of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Poort80 niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Poort80 is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen, of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bv. door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Poort80 heeft geen zeggenschap over deze websites, noch is Poort80 verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.