ISO Certificering voor Poort80 Hosting Services

Goed nieuws! Ook in 2021 weer een ISO 27001 certificaat voor Poort80 Hosting Services.

In de dagelijkse bedrijfsvoering van Poort80 Hosting Services gaat de hoogste prioriteit uit naar de beveiliging van klantgegevens in combinatie met de beschikbaarheid van websites en online processen. Ook dit jaar is onze methodiek op het hoogste niveau erkend: het Managementsysteem voor Informatiebeveiliging van Poort80 Hosting Services is ISO 27001 gecertificeerd.

De afsluitende audit toont onmiskenbaar aan dat onze werkwijze voldoet aan de strengste kwaliteitsnormering voor de beveiliging van data. Dit geldt óók voor de voortdurende inspanningen om de informatiebeveiliging bovenop de nieuwe normering te optimaliseren. 

Beschikbaar en vertrouwelijk

Het borgen en beveiligen van data gebeurt volgens de richtlijnen van ISO 27001.
Dit geldt voor gegevens van opdrachtgevers en voor eigen informatie. De werkzaamheden zijn gecentreerd rond drie thema’s:   

  • Beschikbaarheid: garanderen van de volcontinu toegankelijkheid en beschikbaarheid.
  • Integriteit: verzekeren van de juistheid, volledigheid en tijdige verwerking.
  • Vertrouwelijkheid: procedures rond toegankelijkheid, procedures en opslag.

Nut en noodzaak certificering

Voor Poort80 is de certificering vanzelfsprekend. Over de systemen die onder ons beheer vallen, stromen grote hoeveelheden data. Dit schept verstrekkende verplichtingen voor veilig databeheer. Nationaal en internationaal. Het zit in de genen van Poort80 om de hoogst mogelijke normering na te streven: ISO 27001. Veilig en betrouwbaar informatiebeheer is voor Poort80 vanzelfsprekendheid.  

‘Blij mee’

Security officer Menno Stijntjes van Poort80 is blij met de certificering: “Jazeker, maar het voelt vooral goed om onze basis uitgangspunten en werkwijze m.b.t. informatiebeveiliging bevestigd te zien. Die zijn namelijk niet veranderd. Voor de ISO hebben we eigenlijk alleen punten op de i hoeven zetten en bestaande procedures geformaliseerd.

Uit de audit blijkt dan ook dat onze medewerkers goed op de hoogte zijn en de normering in het dagelijkse werk ook concreet toepassen. Daarnaast denk ik dat het ook niet anders meer kan. Opdrachtgevers verwachten dat alle informatie veilig is zonder mitsen en maren.  Daar bestaat nu geen enkele discussie meer over en daar ben ik erg blij mee.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over informatiebeveiliging bij Poort80 Hosting Services of heeft u vragen over ISO 27001? Neem dan contact met ons op.

Download/lees hier het certificaat
Download/lees hier onze ISMS Beleidsverklaring