ISO certificering

Poort80 Hosting Services ISO 27001 gecertificeerd

In de dagelijkse bedrijfsvoering van Poort80 Hosting Services gaat de hoogste prioriteit uit naar beveiliging van gegevens in combinatie met beschikbaarheid van websites en online processen. Het Informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) van Poort80 Hosting Services is dan ook ISO 27001 gecertificeerd.

 

Beschikbaar, integer en vertrouwelijk

Het borgen en beveiligen van data gebeurt volgens de richtlijnen van NEN-EN-ISO IEC 27001:2017+A11:2020.
En geldt voor zowel data van opdrachtgevers, als voor eigen informatie.

Maatregelen en werkzaamheden zijn gecentreerd rond drie thema’s:   

  • Beschikbaarheid: garanderen van de volcontinu toegankelijkheid en beschikbaarheid.
  • Integriteit: verzekeren van de juistheid, volledigheid en tijdige verwerking.
  • Vertrouwelijkheid: procedures rond toegankelijkheid, procedures en opslag.

 

P80HS ISO certificaat 2022

Nut en noodzaak certificering

Veilig en betrouwbaar informatiebeheer zit in het DNA van Poort80. Door onze systemen stromen grote hoeveelheden data, nationaal en internationaal.​ Dit schept verstrekkende verplichtingen voor veilig databeheer. Een Informatiebeveiligingsmanagementsysteem dat voldoet aan de internationale standaard hoort daar bij.

 

Meer informatie

Bekijk het certificaat bij Digitrust
Download Poort80 HS Verklaring van Toepasselijkheid
Download Poort80 HS ISMS Beleidsverklaring

 

Vragen?

Wilt u meer weten over informatiebeveiliging bij Poort80 Hosting Services? Neem dan gerust contact met ons op.